Ticonsulting
Les Tecnologies de la Informació existents al mercat aporten avantatges competitives al seu negoci, prollongar aquest avantatge depèn de la seva continua actualització. L’anticipació respecte als seus competidors és la clau per a incrementar la seva qüota de mercat.

consultoria-empresarial«ti consulting» coneix les noves tecnologies i estem a prop seu. Això ens permet transformar les seves actuals TI, adaptant-les a les noves necessitats del seu negoci, a través dels nostres serveis de consultoria i assessorament.

Estem al dia de les noves tecnologies per a vostè

La tecnologia avança dia a dia a passes agegantades i «ti consulting» està al seu costat, observant de prop les noves tendències i sel·leccionant per a vostè les més productives i rentables pel seu negoci.

L’assessorem de quines són les tecnologies actuals i les noves tendències per a incorporar-les en les seves actuals TI i fer que aque aportin un valor afegit al seu negoci.

Evolucionem però no revolucionem

«ti consulting» té molt present que les noves tecnologies han de conviure amb les infraestructures tecnològiques que l’empresa ja té incorporades actualment. La planificació estratègica per a integrar plataformes heterogènees és vital per a aconseguir l’exit en la incorporació de noves tecnologies. «ti consulting» ho sap i l’ajuda a implementar amb èxit els projectes d’incorporació de noves tecnologies.

Toquem de peus a terra

«ti consulting» sap discernir entre “modes tecnològiques” que aporten poc valor al seu negoci i les inversions tecnològiques rentables que milloraran la efectivitat, productivitat i competivitat del seu negoci.

L’ajudem a treure més profit dels recursos existens

De vegades no cal invertir en nous productes. S’ha de treure partit dels que ja té en el seu actiu. «ti consulting»  ho sap i per això l’ajudarà a aprofitar els recursos existents i a treure un major rendiment.