Ticonsulting
La informació és vital en tot negoci. Una bona presa de decisió en el moment oportú pot reportar notables beneficis al seu negoci. «ti consulting» li ofereix les eines de software necessàries per a gestionar el seu negoci i treure el màxim rendiment a les dades, facilitant i dinamitzant la presa de decisions.
«ti consulting», amb àmplia experiència en diferents sectors empresarials, pot desenvolupar les eines de software específiques per a cobrir les demandes de gestió i control de la seva empresa.

Si no està fet, li fem

Si les eines de gestió standard no satisfant les seves necessitats, «ti consulting», amb know-how en diversos sectors empresarials, li fabricarà les eines necessàries per a resoldre la seva problemàtica concreta.

IMG Kais webTenim solucions per a grans i petits

Autònoms, petits negocis, pimes, tots tenen una solució per a gestionar el seu negoci adequada a les seves necessitats i pressupostos. Per a «ti consulting» , grans o petits, tots sou importants.

«ti consulting» li ofereix:

Un ERP potent i versàtil

KaisKAIS és la solució software ideal per a gestionar les petites i mitjanes empreses. Fruit del know-how d’una empresa nacional, amb 20 anys d’antiguitat en el mercat del desenvolupament de software, és un producte fiable, pràctic, simple d’usar i totalment parametritzable, adaptant-se perfectament a cada empresa. Un dels punts forts de Kais és l’àgil implementació que disminueix considerablement els costos de posta en marxa del producte respecte als de la competència.

Faci un click sobre els productes de Kais. « ti consulting » li ho recomana.

Desenvolupament de software

«ti consulting» li disenya i implementa el programari necessari d’aquelles àrees de gestió i control que no queden cobertes mitjançant les eines de software standars. Usem potentes eines de software per a fer més eficient el desenvolupament del projecte, reduïnt costos, temps i errors. Àmplia escalabilitat de les solucions:

  • Petites aplicacions sobre entorns ofimàtics, Ms-Access i Excel.
  • Potents aplicacions multiusuari en entorn client/servidor sobre diferents DBMS: Oracle, Sql Server.
  • Aplicacions sobre plataformes mòbils: pocket-pc, smart-phones.

Outsourcing de desenvolupadors

  • Els outsiders solen ser més eficients.
  • Si es subcontracta, es necessiten menys inversions en actius fixes.
  • Gràcies al outsourcing un es pot concentrar en el que veritablement sap fer.

Base de Dades

  • Administració de Base de Dades Sql     Server i Oracle.
  •  Datawarehouse i Datamining.