Ticonsulting
Hardware: Venda i instal·lació

KeyboardEl hardware és indispensable per a que els nostres sistemes d’informació funcionin. «ti consulting» n’és conscient i l’assessorarà a escollir el maquinari més adient per a garantir la seguretat i rendabilitat dels seus sistemes d’informació.

No estem casats amb cap marca

«ti consulting» actua amb independència de marca a l’assessorar-lo sobre el maquinari que s’adequa a les seves necessitats. En funció del moment del mercat, de les promocions i ofertes de les diverses marques escull l’equip que ofereix les prestacions que el seu negoci necessita.

Ens hi arremanguem

«ti consulting» no ven els equips i es despreocupa, deixant que la garantia l’ofereixi la casa mare. Si apareixen problemes ens hi arremanguem i mirem de solucionar-los amb l’efectivitat que necessita el seu negoci.

Estem al dia, sabem aconsellar

«ti consulting» està al dia de la tecnologia hardware del moment i l’orientarà sobre l’equip més adequat per a satisfer les necessitats dels seus sistemes d’informació

Administració de Sistemes

Per a que un sistema d’informació ens doni el màxim rendiment i estabilitat és necessari una correcta configuració dels diferents productes que integren el nostre sistema.

Ens preocupem de la seguretat dels seus sistemes

En un món interconectat s’ha de tenir cura de la seguretat dels sistemes d’informació. Per a «ti consulting» la seguretat dels seus sistemes és essencial.

La distància ja no és cap problema

Davant d’una incidència no cal que esperi que un tècnic es desplaci a les seves oficines, administrem els seus sistemes remotament.