Ticonsulting
«ti consulting» és una associació de professionals lliberals, que aporten els seus coneixements i la seva àmplia experiència en cadascuna de les àrees d’aplicació de les tecnologies de la informació, treballant sota un objectiu comú de qualitat de servei, professionalitat i satisfacció del client.

El treball en equip, l’atenció personalitzada i la professionalitat de cadascun dels integrants de«ti consulting» han aconseguit un alt grau de satisfacció i fidelització dels nostres clients que depositen en nosaltres la comfiança dels seus sistemes d’informació.

«ti consulting» , compromesos amb el futur i les noves tecnologies, oferim els darrers productes i serveis necessaris per a satisfer les necessitats de l’empresa moderna en tecnologies de la informació.